Ana içeriğe atla
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

AR-GE

Baştaş Çimento Ar-Ge çalışmalarına 2019 yılında başlamış, 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi tescil belgesini almıştır.

Misyonumuz

• Uzun vadeli Avrupa Birliği mevzuatları ve ulusal mevzuatlar kapsamında ürün performansını geliştirmek, üretim verimliliğini arttırmak ve çevresel etkileri azaltmak,

• Bütün ürün ve proses kategorilerinde en iyi uygulanabilir çevresel teknik "Best Available Technique (BAT)" seviyesine ulaşmak,

• İkincil ve alternatif hammadde ve yakıt portföyünü genişleterek döngüsel ekonomiye katkı sağlamak,

• Sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler ile rekabet gücünü arttırmak,

• Dijital dönüşüm ile üretim verimliliği ve kaliteyi arttırırken karbon ayak izini, enerji ve hammadde kullanımını azaltmak,

• Ulusal ve uluslararası alanda güçlü akademik ve ticari iş birlikleri kurmaktır.

 

Baştaş Çimento - ARGE

Vizyonumuz

Baştaş Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin vizyonu:

• Endüstriyel birikimini araştırma ve geliştirme kabiliyetiyle birleştirerek doğal kaynakların korunması ve sıfır atık yaklaşımı ile sürdürülebilir ve çevre dostu ürün ve üretim teknikleri geliştirmek,

• Üniversiteler, KOBİ'ler, araştırma enstitüleri ve özel kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak geliştirilen yeni teknoloji ve bilimsel projelerde endüstriyel ortak olarak katma değer yaratmak,

• Öz yeterliliğe sahip yapısıyla Türkiye ve Dünyada yetkin ve saygın Ar-Ge merkezlerinden biri olmaktır.

Agrega
ARGE EkipHedefler

 

Harita

 

Dieğr Projeler

 

AR-GE MERKEZİ BELGESİ