Ana içeriğe atla
Baştaş Çimento

İK Politikamız

İnsan kaynağımıza saygı duyarak, tüm çalışanlarımızın en yüksek güvenlik koşullarında eşit fırsatlara, gelişim ve önü açık bir kariyere sahip olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 

İnsan Kaynakları yönetim süreçlerimizi İnsan Kaynakları Politikamız doğrultusunda şekillendirerek, sunduğumuz tüm çözümlerin bu politikaları destekler nitelikte olmasına özen gösteriyoruz.

 

 

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz ile grubumuza, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen, yeniliklere açık, etik değerleri önemseyen, motivasyonu yüksek, nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefleriz.


İşe Alım Süreçlerimizi; cinsiyet, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın yönetir ve her bir adayımızın eşit fırsatlarda değerlendirildiği sürece dahil olmalarını sağlarız.  


Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerini arttıran eğitim, gelişim ve yetkinlik yönetim süreçlerimizle yatay ve dikey yönde görev değişiklikleri ile etkin Kariyer Yönetimi gerçekleştiririz. 


Çalışanlarımızın kariyer planlarına kaynak sağlamak ve gelişim fırsatlarını ortaya çıkarmak amacıyla şeffaf ve adil yöntemlerle Performans Değerlendirme sürecini yönetiriz. 


Sürekli Öğrenen ve Gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışanların yeteneklerine değer verir ve gelişimlerini destekleriz. 


Çalışanlarımızın yetkinlikleri, performansları, ekonomik veriler ve sektörel trendler doğrultusunda, yenilenen ve gelişen şartlara uyumlanarak, Ücret Politikamızı belirleriz. 


Çalıştığımız her alanda “İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve Enerji” önceliğimizdir. Bu doğrultuda kurduğumuz ve dahil olduğumuz sistemlerimizin sürekliliğini, çalışanlarımızın duyarlılığı, yeni teknoloji kullanımı ve etkin kaynak yönetimi ile sağlamayı hedefleriz.