Ana içeriğe atla
Baştaş Başkent Çimento - Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

1. Bu Siteye erişiminiz işbu Kullanım Koşullarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere tabidir. Ziyaretçiler/kullanıcılar bu Siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, işbu Kullanım Koşullarını kabul etmektedir.

 

2. Bu sitedeki tüm içerik münhasıran ziyaretçi/kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, bu sitedeki metin, görüntüler dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik, bilgi ve belge Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket”) aittir. Ayrıca, sitede Şirket’e ve/veya Şirket’in bağlı şirketlerine ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer alabilir. Ziyaretçi/Kullanıcı, Materyallerin mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve işbu Sitenin kullanımının ziyaretçiler/kullanıcılara hiçbir şekilde Materyallere ilişkin herhangi bir hak tanımadığını kabul eder. Ziyaretçi/Kullanıcı, Materyalleri ve içeriği değiştiremez, modifiye edemez ve/veya sair şekillerde kullanamaz veya bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır. Ancak ziyaretçiler/kullanıcılar ticari bir amaç olmaksızın münhasıran kişisel sebeplerle sistemden bilgi indirebilirler ve çıktı alabilirler.

 

3. Şirket, ziyaretçilerin/kullanıcıların siteden faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamakta ve garanti vermemektedir. Ziyaretçilerin/kullanıcıların site kullanımına ilişkin riski kendilerine aittir. Şirket, Sitedeki gecikmelerden, hatalardan yahut ziyaretçilerin/kullanıcıların Sitede yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan (virüs dahil) sorumlu değildir.

 

4. Site üzerinde Şirket’in kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu linkler kolaylık amacıyla verilmiş olup, söz konusu bağlantıların Sitede yer alması Şirket’in bu bağlantıları onayladığını göstermez. Şirket erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 

 

5. Ziyaretçi/Kullanıcı, spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Sitenin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul eder.  

 

6. Ziyaretçi/Kullanıcı, takdir yetkisi Şirket’te olmak üzere, Siteye erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Şirket’in kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Siteye erişimi tamamen veya kısmen kısıtlayabileceğini kabul eder.

 

7. Şirket Sitede yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Sitede yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır. Lütfen Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece Kullanım Koşulları’nı düzenli olarak kontrol ediniz.

 

8. İşbu Kullanım Koşulları’na aykırı hareket eden kişiler bu nedenle Şirket’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmine etmekle yükümlüdür.

 

9. Şirket tarafından Kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, kullanılması, saklanması ve sair şekilde işlenmesine ilişkin uygulamalarımız ve politikalarımız için lütfen Şirket’in Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını (“Gizlilik Politikası”) okuyunuz. Gizlilik Politikası, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

 

10. Şirket’in Kullanım Koşulları’nda yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 

11. Kullanıcı Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.  

 

12. İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.