Ana içeriğe atla
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

Çevre Yönetimi

 

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

ÇEVRE BİLİNCİ 

ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Fabrikamız Çevre Yönetimi Faaliyetleri 2008 yılından itibaren Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu kapsamında yürütülmektedir. Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamız; Çevre İzin ve Lisans Belgemizde olduğu gibi hammadde ocaklarından paketlemeye kadar geçen süreçte çimento üretimini kapsamaktadır. Sistem sertifikasyonumuzun yürütümünde; üretim faaliyetlerimizi etkileyen içeriden ve dışarıdan olmak üzere tüm unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Faaliyetlerimize yasaların ve ilgili standartların belirlediği hükümler doğrultusunda yön verilmektedir.

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” temel ilkemizdir.

Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanım ve BAŞTAŞ

Çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımı ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbondioksit miktarının önemli ölçüde azaltılması sağlanmaktadır. Bu sayede çok büyük bir sorun teşkil eden atık bertarafına çözüm üretilmektedir. Avrupa ülkelerinde yaygın uygulaması olan çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımı ile ilgili çalışmalar 2001 tarihinden itibaren T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

Alternatif yakıtların çimento sektöründe kullanımı ile;
• Çimento fabrikası için gerekli olan ısı ihtiyacının karşılandığı kömür miktarında azalma meydana geleceğinden, doğal kaynakların korunmasında fayda sağlanır.

• 1,400°C ısıda gerçekleşen yanmadan sonra hiçbir katı ya da sıvı atık meydana gelmemektedir. Yanmadan sonra ortaya çıkan kül, yarı mamul olan klinker içinde ürüne karışmaktadır. Bunun da son ürün olan çimento üzerinde herhangi bir negatif etkisi olmamaktadır.

• Atık bertarafının ülkemiz için ileride büyük bir sorun halini alması beklenmektedir. Bir yakma tesisi olan çimento fabrikasına ek olarak yeni yakma tesisleri yapılması gerekmemektedir. Bu sayede yakma tesislerinin yüksek yatırım ihtiyacından da tasarruf edilmiş olunmaktadır.

BAŞTAŞ Çimento Fabrikası olarak çeşitli atıkları çevre ve ekonomi için değere dönüştürmek amacıyla T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının alternatif yakıt kullanım lisansını alan ilk fabrikalardan bir olma özelliğini taşımaktayız.

Bu lisans ‘Tehlikeli Yakıtların Yakılmasını kapsamaktadır. Lisans kapsamındaki tehlikeli yakıtlar şu başlıklar altında sıralanabilir;

 - Atık yağlar,

- Boya ve boya atıkları ,çamurlar,

- Tehlikeli atıklarla kontamine olmuş atıklar

- Kimyasallı naylon kimyasallı kağıt,

- Yağlı bez,

- Araçların mazot ve yağ filtreleri,

- Atık oto lastikleri,

- Valilik ve Çevre ve Orman Bakanlığının izin vereceği diğer atıklar

Çevre ve Orman Bakanlığına konu ile ilgili yapılan başvuru sonunda yukarıda belirtilen atıklar için deneme yakma işlemleri yapılmış, bu denemeler sırasında her bir atık tipi için altyapımızda kullanılabilecek limit miktarlar tespit edilmiştir. Tüm deneme yakma çalışmaları sırasında akredite bir laboratuar tarafından baca gazı ölçümleri yapılarak çevreye zarar verebilecek yanma gazları ölçümleri yapılmıştır. BAŞTAŞ Çimento Fabrikası R1 06-002 nolu işletme lisansı ile tehlikeli atıkları ek yakıt olarak kullanmaya başlamıştır.