Ana içeriğe atla
Baştaş Başkent Çimento

Hakkımızda

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 Şirket Adı

  Kuruluş Yılı

 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 Kuruluş Yılı

  Kuruluş Yılı

 1967

 Yönetim Kurulu Başkanı

  Yönetim Kurulu Başkanı

 Mehmet DÜLGER

 Genel Müdür

  Genel Müdür

 Hüseyin Burak AKIN

 SERMAYE YAPISI

  SERMAYE YAPISI

 PARFICIM SA (VICAT SA. Grubu) (%87,90)

  SERMAYE YAPISI

 Diğer Hissedarlar (%12,10)

 

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde Türkiye’nin Halka açık ilk anonim şirketlerinden biri olarak kurulmuştur.

Kuruluş sermayesi 36 TL’dir. İşletme sermayesi yetersizliği nedeniyle sermaye önce 1969 yılında 54 TL’ye, 1970 yılında 72 TL’ye, daha sonra 1976 yılında 108 TL’ye, 1983 yılında da 270 TL’ye çıkartılmıştır. 1991 yılında fonlardan ilave ile 112 kat artan sermaye 30.510 TL olmuştur. 1994 yılında ise 10 kat bedelli 3 kat bedelsiz artırımla 427.140 TL, 1999 yılında 2,5 kat bedelsiz artırımla esas sermayemiz 1.494.990 TL olmuştur. 2010 yılında yapılan sermaye artırımı ile sermayemiz 131.559.120 TL olmuştur. 131.559.120 TL olan Şirket sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden artırılarak 431.559.120 TL’ye çıkartılması Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir. Bu sermayenin de esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden artırılması Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Şirket’in son sermayesi 660.000.000 TL’ye çıkartılmıştır.

Kuruluş kapasitemiz 500.000 ton/yıldır. 1980 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte yatırım ve karlılık süreci başlamıştır.1983 yılında şirket bünyesinde kireç fabrikası kurulmuştur. Yine 1983 yılında fabrika sahasında I. Hazır beton tesisi,1986 yılında İstanbul yolu 7.km.de II. Hazır beton tesisi kurulmuş 1991 yılında bu tesisler bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne kavuşturulmuştur. Öte yandan 1986 yılında çimento fabrikasında %50 kapasite artırımını amaçlayan prekalsinasyon yatırımı sonuçlanmış,1988 ve 1991 yılları arasında da %30 kapasite artırımını amaçlayan farin ve klinker ezicileri ile farin ve klinker elektro filtreleri ve II. kömür değirmeni yatırımları tamamlanmıştır.1996 yılında 200 ton/saatlik loesche dik farin değirmeni yatırımı yapılmış ve devreye alınmıştır.

1997 yılında 10.000 ton’luk çimento silosu yatırımı tamamlanmış ve 1998 yılında 1000 ton/saat kapasiteli yeni konkasör yatırımı tamamlanmıştır.1999 yılında 120 ton/h kapasiteli III.Çimento değirmeni ile 40.000 ton ’luk yuvarlak prehomojene stok holü yatırımlarına başlamış 2000 yılında yatırımlar tamamlanarak devreye alınmıştır.

2002 yılında ısınma amaçlı kullanılan yakıttan tasarruf amacıyla atık ısı geri kazanım tesisi tamamlanmıştır.2005 yılında 10.000 ton luk çimento silosu yatırımı tamamlanmıştır. Bu süreç içinde çimento fabrikamızın tek tek ana üniteleri ile hem yenilenmesi hem de büyümesi sağlanmıştır. Büyümede son ve önemli kısım olan ikinci klinker hattı yatırımı 2006 yılında başlamış ve 30.12.2007 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır.

İkincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde Klinker stok holü, kireç stok holü ile Atık lastik yakma ünitesi tamamlanmıştır. 2012 Yılında BK2 Roller Pres Yatırımına başlanılmış, 2015 yılı başlarında tamamlanmış olup devreye alınmıştır. Ayrıca 2013 yılı sonlarında 150 Bin ton klinker Kapalı silo yapımına başlanılmıştır. 2015 yılı başlarında tamamlanarak devreye alınmıştır. 2014 yılında Klinker 1 hattı devreye alma çalışmalarına başlanılmış olup, 2016 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. 2015 yılı sonlarında BK1 Ezici yatırımına başlanmış 2016 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Son kapasite raporumuza göre 2022 yılında, klinker kapasitemiz 3.095.400 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 4.422.000 ton/yıl’dır. 

1994 yılında Fransız ortağımız Parfıcım %36,25 oranında hisse alarak sermayeye iştirak etmiştir.1998 yılında Parficim hisselerinin oranı sermayemizin %82 nispetine çıkmıştır. Sermaye artırımının yapıldığı 2010 yılında Parficim hisseleri % 87,90 oranına yükselmiştir. Kalan %12,10 oranındaki hisselerimiz ise 350 civarında yerli ortak tarafından temsil edilmektedir. Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim olan şirketimiz hisseleri Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul  Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye başlamıştır. Türkiye Ekonomisinin önemli temel taşlarından olan şirketimiz çevresel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.

Bağlı ortaklıklardan; Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., 1986 tarihinde kurulmuş olup; hazır beton üretimi ve satışı yapmaktadır. İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde 30 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermektedir. Sermayesi; 64.000.000TL’dır. Baştaş Başkent Çimento San. Ve Tic. A.Ş., Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin % 100 pay sahibidir.

Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara il sınırlarında 23 adet, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı, Aksaray, Çorum, Yozgat ve Kastamonu’da 1'er adet olmak üzere toplam 30 adet beton santralinde hizmetini sürdürmektedir.

 

 

Sigma Beton Laboratuvar Hizm.Tic.Ltd.Şti

 

 

 

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., Yapı Malzemeleri Direktifine paralel ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak deney ve analiz hizmetleri vermek üzere merkezi Ankara’da olan merkez laboratuvarında tüm ülkeye hizmet vermektedir. Sermayesi; 20.000TL’dır. Baştaş Başkent Çimento San. Ve Tic. A.Ş., Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.’nin % 50 pay sahibidir.

ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

 

ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş., atıkların toplanması, dönüştürülmesi ve çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, özellikle çimento endüstrisinde olmak üzere madde ve enerji olarak değerlendirilmek üzere atıkların hazırlanması ve bu amaçla gereken her türlü işlemin yapılması amacıyla 2008 yılında Ankara’da faaliyetine başlamış bir işletmedir. Sermayesi; 3.510.000TL’dır. Baştaş Başkent Çimento San. Ve Tic. A.Ş., Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş.’nin % 50 pay sahibidir.